تعمیرگاه گیربکس اتوماتیک امیر در زمینه رفع عیوب الکترونیکی.مکانیکی و مکاترونیک گیربکس های اتومات خودروهای چینی.کره ای.ژاپنی.المانی و فرانسوی خدمات رسانی میکند.در زیر شرح عیوب عامه گیربکس اتومات را به حضور می رسانیم.

تقه یا کوبش یا احساس ضربه در تعویض دنده ها
گاز هرز یا گاز بیش از حد در تعویض دنده ها
تاخیر یا مکث در شروع حرکت در حالت D.R
عدم کشش کافی گیربکس مانند سابق
تعویض دنده بصورت نامرتب و غیر معمول
حرکت خودرو در حالت دنده اضطراری سه یا چهار
خاطر نشان کنم در صورتی که این وضعیت در خودرو شما رخ داد از رانندگی ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر بیشتر با
خودرو پرهیز نمایید.
لرزش خودرو در حرکت در سرعت بالا و پایین
دل دل کردن گیربکس
صدای زوزه یا کره از گیربکس
عدم درگیر کردن چهار چرخ متحرک در حالت ۴wd
مشکلات نمایش وضعیت دنده در پشت امپر
مشکلات شیفتر دنده.سفتی یا خلاصی بی مورد
روغن ریزی گیربکس

این موارد تعدادی از عیوب گیربکس های اتومات می باشد که بواسطه تجربه خود در این کار انها را به حضور رساندم.
گیربکس اتومات بدلیل اینکه یک سیستم یکپارچه و پیوسته به هم است لذا در صورت بروز کوچکترین مشکلی نسبت به حل انهن اقدام کنید تا هم هزینه خود را کاهش داده و هم چنین احتمال ماندن در راه را از بین برده باشید.
تعمیرگاه گیربکس اتومات امیر مجهز به کفی و خودرو بر در هر ساعتی از شبانه روز و هفته اماده پاسخگویی و همکاری با مشتریان می باشد.