خدماتی که در این مرکز ارائه می گردد شامل: تعمیر گیربکس ساندرو استپ وی، سرویس دوره ای تعمیر گیربکس ساندرو استپ وی، بازدید فنی جهت تعمیر گیربکس اتومات ساندرو استپ وی . گیربکس اتوماتیک بدلیل انتقال گشتاور موتور از طریق جریان روغن به گیربکس و ساختار هیدروالکترومکانیکی آن، نسبت...